මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය සඳහා සුචල්‍ය ප්‍රකාශනය
අප විසින් ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් හා අනෙකුත් අයට කිරීමට ඉඩ දීම මගින්
පරිගණක මෘදුකංග නිෂ්පාදන කිරීමේ වඩා හොඳ විධි අනාවරණය කරනවා.
මේ වැඩ පිළිවෙල මගින් අපි යම් එකඟතාවයකට එළඹෙමු:

ක්‍රියා වලි හා මෙවලම් වලට වැඩියෙන් තනි තනිව සිදුවන අන්තර් ක්‍රියා
විස්තර සහිත ලේඛන වලට වැඩියෙන් ක්‍රියාවෙහි යෙදිය හැකි මෘදුකාංග
ගිවිසුම් කතිකාවන්ට වැඩියෙන් පාරිභෝගික සහයෝගය
ක්‍රමය පිළිපැදීමට වැඩියෙන් වෙනස්වීම් කෙරෙහි ප්‍රතිචාරමත් බව

වම් පැත්තේ ඇති දෙවල් වලට වටිනාකමක් තිබුනට,
අපිට දකුනු පැත්තේ ඇති දේවල් ඊට වඩා වටිනවා.
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas© 20151, the above authors
this declaration may be freely copied in any form,
but only in its entirety through this notice.


සුචල්‍ය ප්‍රකාශනයේ මූලධර්ම දොළහ

අත්සන්කරුවෝ බැලීමට

කර්තෘ ගැන
ප්‍රකාශනය ගැන


Afrikaans
Albanian
Amharic
عربي
Azərbaycanca
Беларуская
Bosanski
Български
Català
Česky
Deutsch
Dansk
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Euskara
Suomi
Français
Gaeilge
Gàidhlig
Galician
Galego
ქართული
עברית
हिंदी
Croatian/Hrvatski
Hungarian/Magyar
Bahasa Indonesia
Íslenska
Italiano
日本語
ខ្មែរ
한국어
Latviešu
Lietuvių
Македонски/Macedonian
Bahasa Melayu
မြန်မာစာ
नेपाली
Nederlands
Norsk
ଓଡ଼ିଆ
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
فارسی
Português Brasileiro
Português Portugal
Română
Русский
සිංහල
Slovenščina
Slovensky
संस्कृत
Srpski
Svenska
Swahili
தமிழ்
తెలుగు
ภาษาไทย
Filipino
Türkçe
Xitsonga
Українська
اردو
Yoruba
繁體中文
简体中文


site design and artwork © 2001, Ward Cunningham
Sinhala translation by Sachintana Dissanayake, with help from Nivarthana Warnakulasooriya, Menuka Ishan, Hasangi Nandasena and Chandima Nuwan Kumara.