Principer bakom det agila manifestetVi följer dessa principer:

Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden
genom tidig och kontinuerlig leverans
av värdefull programvara.

Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen.
Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.

Leverera fungerande programvara ofta, med
ett par veckors till ett par månaders mellanrum,
ju oftare desto bättre.

Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta
tillsammans dagligen under hela projektet.

Bygg projekt kring motiverade individer.
Ge dem den miljö och det stöd de behöver,
och lita på att de får jobbet gjort.

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa
och effektivaste sättet att förmedla information,
både till och inom utvecklingsteamet.

Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.

Agila metoder verkar för uthållighet.
Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna
hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik
och bra design stärker anpassningsförmågan.

Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete
som inte görs – är grundläggande.

Bäst arkitektur, krav och design
växer fram med självorganiserande team.

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över
hur det kan bli mer effektivt och justerar
sitt beteende därefter.
Tillbaks till Manifestet