Принципи, заложени в Agile МанифестаНие следваме тези принципи:

Нашият най-висок приоритет е да задоволим
нуждите на клиента чрез ранно и постоянно
доставяне на стойностен софтуер.

Приветстваме променящите се изисквания,
даже и в напреднал статий на разработка.
Agile процесите прегръщат промяната в името
на конкурентното предимство на клиента.

Често доставяне на работещ софтуер -
между две седмиции два месеца -
с предпочитание към по-кратките срокове.

Хората на бизнеса и разработчиците
трябва да работят заедно ежедневно
през цялото време на проекта.

Проекти се изграждат от мотивирани личности.
Дайте им средата и подкрепата, от които се нуждаят
и им гласувайте доверие, че ще свършат работата.

Най-ефективният и най-ефикасен метод
за предаване на информация към и вътре в екипа
от разработчици е разговорът лице в лице.

Работещият софтуер е основната мярка на прогреса.

Agile процесите насърчават непрекъснатата разработка.
Спонсорите, разработчиците и потребителите трябва
да могат да поддържат постоянен ритъм безсрочно.

Постоянното внимание към техническо усъвършенстване
и добрият дизайн подобряват гъвкавостта.

Простотата - изкуството да се максимизира работата, която
не е нужно да се върши - е от изключително значение.

Най-добрите архитектури, изисквания и дизайни
произлизат от самоорганизиращи се екипи.

През равни интервали от време, екипът обсъжда как
да стане по-ефективен, след което настройва работата си
в съответствие с взетото решение.
Обратно към Манифеста