Načela agile manifestaRukovodimo se slijedećim načelima:

Zadovoljstvo klijenta je naš najviši prioritet
i postižemo ga ranom, kontinuiranom isporukom
korisnog software-a.

Prihvatamo izmjene odredbi, čak i u poodmaklim
fazama projekta. Agile koristi izmjene u svrhu povećanja
konkurentske prednosti klijenta.

Ispravan software isporučujemo u roku od
nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci
dajući prednost kraćim intervalima.

Svakodnevna saradnja korisnika i software inžinjera je neophodna.

Projekte sprovoditi u krugu motivisanih pojedinaca.
Obezbjediti im potrebnu sredinu i podršku
te povjeriti obavljanje posla.

Najefikasniji i najučinkovitiji način informisanja razvojnog tima
i informisanja unutar razvojnog tima je razgovor licem u lice.

Ispravan software je osnovna mjera napretka.

Agile zagovara održivi razvoj software-a.
Finansijeri, software inžinjeri i korisnici bi trebali biti
u stanju neograničeno dugo održavati stalni tempo rada.

Agile pospješuju kontinuirana briga o tehničkom kvalitetu
i dobar dizajn.

Od ključne važnosti je pojednostavljivanje, čime se
poveća obim posla kojeg ne treba raditi.

Najbolja arhitektura, odredbe i dizajn proizilaze
iz samoorganizirajućih timova.

Redovnom retrospektivom tim teži da postane učinkovitiji,
te u skladu s time prilagođava i podešava svoje postupke.
Nazad ka Manifestu