Principis darrere el manifest àgilNosaltres seguim els següents principis:

La nostra principal prioritat és satisfer al client
mitjançant el lliurament primerenc i continu
de programari que aporti valor.

Acceptem de bon grat canvis als requisits, inclús si arriben
cap el final del desenvolupament. Els processos àgils aprofiten el canvi
per a donar un avantatge competitiu al client.

Lliurem amb freqüència programari que funcioni,
des d’un parell de setmanes fins a un parell de mesos,
amb preferència per l’escala de temps més curta.

La gent de negoci i els desenvolupadors han de treballar junts
de manera quotidiana durant tot el projecte.

Construïm projectes amb l’ajuda d’individus motivats.
Els donem l’entorn i el recolzament que necessiten
i confiem en ells per fer la feina.

El mètode més eficient i efectiu de comunicar
informació cap a i dins d’un equip de desenvolupament
és la conversa cara a cara.

El programari que funciona és la principal mesura de progrés.

Els processos àgils promouen el desenvolupament sostingut.
Els promotors, desenvolupadors i usuaris han de ser capaços
de mantenir un ritme constant de manera indefinida.

L’atenció contínua a l’excel·lència tècnica
i al bon disseny millora l’agilitat.

La simplicitat, l’art de maximitzar la quantitat
de feina que no es fa, és essencial.

Les millors arquitectures, requisits i dissenys
emergeixen d’equips autoorganitzats.

En intervals regulars, l’equip reflexiona
sobre com ésser més efectiu, s’afina i ajusta
el seu comportament d’acord amb això.
Tornar al manifest