Principperne bag manifestet for agil software udviklingVi følger disse principper:

Vores højeste prioritet er at stille kunden tilfreds
gennem tidlige og løbende afleveringer af værdifuld software

Vi imødekommer ændringer i krav,
også selvom de fremkommer sent i udviklingen.
De agile processer sikrer at ændringer er til kundens fordel.

Løbende levering af velfungerende software,
jo hyppigere des bedre.

Forretningsrepræsentanter og udviklere skal
samarbejde dagligt gennem hele projektet.

Opbyg projekterne omkring motiverede personer.
Giv dem de rette omgivelser og den nødvendige støtte,
og stol på at de kan klare opgaven.

Den mest effektive kommunikationsform er samtale ansigt til ansigt.

Fungerende software er den primære måde at måle fremdrift på.

Agile processer fremmer bæredygtig udvikling.
Systemejere, udviklere og brugere bør
til enhver tid kunne opretholde et fast udviklingstempo.

Fokus på teknisk ekspertise og godt design
fremmer den agile udvikling.

Enkelhed, defineret som kunsten at maksimere
mængden af ikke udført arbejde, er essentiel.

De bedste arkitekturer, krav og designs
stammer fra selvorganiserende teams.

Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over,
hvordan den kan blive mere effektiv,
og tilpasser sin adfærd derefter.
Tilbage til manifestet