Agile manifesto principaiMes vadovaujamės šiais principais:

Mūsų aukščiausias prioritetas yra
patenkinti kliento poreikius, anksti ir nuolat pristatant
vertę kuriančią programinę įrangą.

Besikeičiančius reikalavimus mes priimame netgi
vėlyvoje kūrimo stadijoje. Agile procesai išnaudoja pokyčius
kliento konkurencinio pranašumo didinimui.

Veikiančio produkto dalis užsakovui pristatyti per laikotarpį,
kuris gali trukti nuo dviejų savaičių iki kelių mėnesių,
pirmenybę teikiant trumpesniam laikotarpiui.

Verslo ir gamybos žmonės turi dirbti
kartu kasdien viso projekto metu.

Projektus turi kurti motyvuoti žmonės.
Mes turime jiems suteikti aplinką ir palaikymą, kurio jiems reikia
ir pasitikėti, kad darbą jie atliks.

Atviras pokalbis yra veiksmingiausias
ir efektyviausias informacijos
perdavimo būdas komandai ir komandoje.

Pagrindinis progreso įvertinimas yra veikianti programinė įranga.

Agile procesai skatina tvarų kūrimą.
Užsakovai, kūrėjai ir vartotojai turi gebėti
išlaikyti pastovų tempą neribotam laikui.

Nuolatinis dėmesys techniniam meistriškumui
ir geram projektavimui didina judrumą.

Paprastumas--menas mažinti
nereikalingus darbus--yra būtinas.

Geriausios architektūros, poreikiai ir projektai
sukuriami saviorganizuojančių komandų.

Komanda reguliariai aptaria, kaip tapti
efektyvesne, atitinkamai derina ir keičia
savo darbo metodus.
Grįžti į Manifestą