အဂျိုင်း(လ်) ကြေညာစာတမ်း၏ နောက်ကွယ်မှ ဥပဒေသများအောက်ပါ ဥပဒေသများကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာပါသည် -

ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြင့်ဆုံး ဦးစားပေး အချက်သည်
တန်ဖိုးရှိသော ဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်)ကို အစောဆုံးနှင့် အဆက်မပြတ် ပေးအပ်၍
အသုံးပြုသူများကို စိတ်ချမ်းမြေ့စေရန် ဖြစ်သည်။

ဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်) ဖန်တီးခြင်းအတွက် အချိန်နှောင်းနေသည့် တိုင်အောင်
လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲခြင်းကို ကြိုဆိုသည်။
အဂျိုင်း(လ်)နည်းစဉ်သည် အပြောင်းအလဲ၏ ကောင်းကျိုးဖြင့်
အသုံးပြုသူ၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် အားသာချက် ရစေသည်။

အလုပ်လုပ်သော ဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်)ကို
နှစ်ပတ်မှ နှစ်လတစ်ခါ ကာလအတွင်း အချိန်မှန်မှန် ပေးအပ်သည်။
ပေးအပ်ချိန် တိုလေကောင်းလေ ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်)ဖန်တီးသူများသည်
စီမံကိန်း တစ်လျှောက်လုံး နေ့စဉ်အတူတကွ အလုပ်လုပ်ရမည်။

စီမံကိန်းများကို စိတ်အားထက်သန်သူများအား ဗဟိုပြု၍ တည်ဆောက်ရမည်။
ထိုသူများကို လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပံ့ပိုးမှုများပေး၍
ထိုသူများသည် အလုပ်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်မည်ဟု ယုံကြည်ရမည်။

ဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်) ဖန်တီးသူအဖွဲ့အတွက်နှင့် ဖန်တီးသူအဖွဲ့အတွင်း
အချက်အလက်များ ပေးရာတွင် အချိန်တို အကျိုးအများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးမှာ
မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်လုပ်သော ဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်)သည် ပြီးမြောက်မှု၏ အဓိကအတိုင်းအတာ ဖြစ်သည်။

အဂျိုင်း(လ်)နည်းစဉ်သည် ရေရှည်အလုပ်ဖြစ်သော ဖန်တီးခြင်းကို အားပေးသည်။
ပံ့ပိုးပေးသူများ၊ ဖန်တီးသူများနှင့် အသုံးပြုသူများသည်
ပုံသေအလုပ်လုပ်နှုန်းတစ်ခုကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ထိန်းထားနိုင်သင့်သည်။

နည်းပညာ သာလွန်မှုနှင့် ဒီဇိုင်း ကောင်းမွန်မှုကို အစဉ်အမြဲ ဂရုပြုခြင်းသည်
သွက်လက်ပေါ့ပါးမှု (အဂျိုင်း(လ်)ဖြစ်မှု) ကို အားဖြည့်ပေးသည်။

ရိုးရှင်းမှု (အလုပ်မရှုပ်အောင် ရှင်းနိုင်သောပညာ) သည် မရှိမဖြစ် အရေးပါသည်။

အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်ပုံစံများ၊ လိုအပ်သည့်အချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းများသည်
မိမိတို့ကိုယ်တိုင် စီမံဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့များမှ ပေါ်ထွက်သည်။

ကာလ အပိုင်းအခြားတစ်ခု ရောက်တိုင်း အလုပ် ပိုမိုထိရောက်စေရန်
မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မည်ကို အဖွဲ့သည် ပုံမှန် ပြန်လှန်၍ သုံးသပ်သည်။
ထို့နောက် အဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်ပုံကို သုံးသပ်ချက်နှင့်အညီ ညှိနှိုင်းပြုပြင်သည်။
ကြေညာစာတန်း ကို ပြန်ကြည့်ရန်