Prinsippene bak Det smidige manifestet.Vi følger disse prinsippene:

Vår høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden
gjennom tidlige og kontinuerlige leveranser
av programvare som har verdi.

Ønsk endringer i krav velkommen, selv sent i utviklingen.
Smidige prosesser bruker endringer til
å skape konkurransefortrinn for kunden.

Lever fungerende programvare hyppig,
med et par ukers til et par måneders mellomrom.
Jo oftere, desto bedre.

Forretningssiden og utviklerne må arbeide sammen
daglig gjennom hele prosjektet.

Bygg prosjektet rundt motiverte personer.
Gi dem miljøet og støtten de trenger,
og stol på at de får jobben gjort.

Den mest effektive måten å formidle informasjon
inn til og innad i et utviklingsteam,
er å snakke ansikt til ansikt.

Fungerende programvare er det primære målet på fremdrift.

Smidige metoder fremmer bærekraftig programvareutvikling.
Sponsorene, utviklerne og brukerne bør kunne
opprettholde et jevnt tempo hele tiden.

Kontinuerlig fokus på fremragende teknisk kvalitet
og godt design fremmer smidighet.

Enkelhet – kunsten å maksimere mengden arbeid
som ikke blir gjort – er essensielt.

De beste arkitekturer, krav og design
vokser frem fra selvstyrte team.

Med jevne mellomrom reflekterer teamet over
hvordan det kan bli mer effektivt og
så justerer det adferden sin deretter.
Tilbake til Manifestet