اصول بیانیه چابکما از این اصول پیروی می کنیم :

بالاترین اولویت ما جلب رضایت مشتری با
تحویل زود و مداوم نرم افزاری ارزشمند می‌باشد

استقبال از تغییر نیازمندی ها، حتی
در اواخر فرآیند توسعه. فرآیند های چابک، تغییر را
در جهت مزیتِ رقابتی مشتری مهار میکنند

تحویل زود به زود نرم‌افزار قابل استفاده
دو،سه هفته یک بار تا دو ، سه ماه یک بار
با ترجیح بر فاصله‌های زمانی کوتاه‌تر

ذی نفعان کسب و کار و توسعه دهنده ها می بایست به صورت روزانه
در طول پروژه با هم کار کنند

پروژه ها را بر دوش افراد با انگیزه بنا کنید. فضای لازم را
به آنها بدهید و از نیازهای آن ها پشتیبانی کنید وبه
آنها اعتماد کنید تا کارها را انجام دهند

کارآمدترین و موثرترین روش انتقال اطلاعات به تیم توسعه
و تبادل آن در میان اعضای تیم ، گفتگوی چهره به چهره است

نرم افزار قابل استفاده اصلی ترین معیار سنجش پیشرفت است

فرآیند های چابک توسعه پایدار را ترویج می دهند
حامیان مالی , توسعه دهندگان و کاربران باید بتوانند
سرعت پيشرفت ثابتی را براي مدت نامحدودی حفظ كنند

توجه مداوم به برتری فنی و طراحی خوب باعث
افزایش چابکی می شود

سادگی -- هنر به حداکثر رساندن مقدار کار انجام
نشده -- ضروری است

بهترین معماری ها , نیاز مندی ها و طراحی ها از تیم های
خود سازمانده پدید آور می شود

در فواصل منظم , تیم برچگونگی موثرتر شدن تامل وتفکر می نماید
و سپس تیم رفتار خود را بر اساس بازتاب این تفکر تنظیم و هم سو می نماید
بازگشت به بیانیه