Princípy Agilného ManifestaUplatňujeme následovné princípy:

Našou najvyššou prioritou je uspokojiť zákazníka
skorým a sústavným dodávaním
hodnotného softvéru.

Zmeny požiadaviek sú vítané dokonca aj v neskorých fázach vývoja.
Agilné procesy dokážu pretaviť zmenu
na konkurečnú výhodu zákazníka.

Dodávame funkčný softvér často,
od niekoľkých týždňov po niekoľko mesiacov,
s uprednostnením čo najkratších intervalov.

Ľudia z biznisu a vývojári musia denne spolupracovať
počas celého projektu.

Postavte projekty na motivovaných ľuďoch.
Poskytnite im prostredie, podporu a
dôverujte im, že svoju úlohu splnia.

Najlepším spôsobom odovzdávania informácií
vývojovému tímu a v tíme je osobný rozhovor.

Základným ukazovateľom napredovania je funkčný softvér.

Agilné procesy podporujú trvalo udržateľný rozvoj.
Sponzori, vývojári a užívatelia by mali byť schopní
trvalo udržať konštantné tempo.

Sústavný dôraz na technickú vyspelosť
a kvalitný návrh podnecujú agilitu.

Jednoduchosť – umenie vykonať naozaj len to potrebné, je nevyhnutnosť.

Samoorganizované tímy vytvárajú
najlepšie koncepty, požiadavky a návrhy riešení.

Tím v pravidelných intervaloch vyhodnocuje sám seba
s cieľom byť efektívnejší a prispôsobuje tomu svoje správanie.
Return to Manifesto