Çevik Bildirinin Temelindeki İlkelerBizler şu ilkeleri izliyoruz:

En önemli önceliğimiz
değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak
müşterileri memnun etmektir.

Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir.
Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır.

Çalışan yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek
birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır.

İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar
proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar.

Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır.
Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı,
işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.

Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve
etkin yöntemi yüzyüze iletişimdir.

Çalışan yazılım ilerlemenin birincil ölçüsüdür.

Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir.
Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir.

Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki
sürekli özen çevikliği artırır.

Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı, olmazsa olmazlardandır.

En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar
kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.

Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür
ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.
Manifestoya geri dön